Huurvoorwaarden

Middels het daarvoor bestemde contactformulier op deze website kunt u contact met ons opnemen voor eventuele nadere vragen over bijv. de voorzieningen in het huis, de gewenste huurperiode etc..

Aanvraag voor reservering

Wanneer u accoord gaat met de huurvoorwaarden kunt u middels hetzelfde formulier een aanvraag voor reservering doen.

Boekingsformulier

Na ontvangst van de aanvraag voor reservering wordt u nadere informatie over het huis per post toegestuurd met inbegrip van 2 boekingsformulieren. Een boekingsformulier, volledig ingevuld en voorzien van datum en handtekening, wordt u verzocht per omgaande aan ons terug te sturen. Bij ondertekening verplicht u zich te houden aan de algemene huurvoorwaarden en de voorwaarden op het boekingsformulier.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst komt tot stand na ontvangst van een aanbetaling van 50% van de totale huursom, tenzij anders overeen gekomen met ons als verhuurder. De restantbetaling van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor het begin van de huurperiode overgeboekt te zijn. Bij reserveringen binnen 6 weken voor het begin van de huurperiode, komt de huurovereenkomst tot stand wanneer de totale huursom is gedaan en ontvangen. Niet tijdige betaling geeft de verhuurder het recht de reservering te annuleren.

Huurprijzen

De genoemde huurprijzen gelden per week en zijn inclusief normaal gebruik van water, gas en elektricteit. In het huis zijn dekens, dekbedden, lakens, dekbedhoezen, slopen, badhandoeken, hand- en theedoeken aanwezig. Wekelijks wordt dit door Mw. Bonis, onze franse huisbewaarder, verschoond. Voor het gebruik van linnengoed wordt per persoon per week een vergoeding gerekend van 15,- euro.

Waarborgsom

De waarborgsom bedraagt 100 euro en dient vooraf bij de boeking te worden betaald. De waarborgsom dient als zekerheidsstelling voor eventuele schade, vermissing of schoonmaakkosten, wanneer het huis niet schoon en in goede orde wordt achtergelaten.

Aankomst en vertrek op de wisselzaterdag

Het vakantiehuis is beschikbaar vanaf zaterdag 14.00 uur, de dag dat de huurperiode begint en dient zaterdag voor 10.00 uur, wanneer de huurperiode eindigt, te worden verlaten. Afwijkende tijden en dagen in overleg met de verhuurder.

Aantal personen

Bij boeking dient het aantal personen te worden doorgegeven. Het maximaal aantal overeengekomen personen mag niet overschreden worden. Het bijplaatsen van een tent of caravan is niet toegestaan. Bewoning door meer personen dan overeengekomen kan onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Eindschoonmaak

De eindschoonmaak dient door u als huurder zelf te worden uitgevoerd. Een checklist met verplicht daartoe uit te voeren werkzaamheden hangt op het prikbord in het keukendeel. De ervaring hiermee is positief. Het is door het gemakkelijke huis niet bijzonder veel werk. Wanneer het huis niet schoon en opgeruimd wordt achtergelaten worden de kosten hiervoor ten bedrage van 75,- euro verrekend met de borgsom.

Annulering door de huurder

Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail te worden doorgegeven. De annuleringskosten bedragen tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de huursom, tot 4 weken voor aanvang 75%, bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Tegen deze kosten kan de huurder zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. De aanbetaling wordt na een eventuele annulering gerestitueerd wanneer het huis in dezelfde periode weer verhuurd is. Wijzigingen in de huurperiode worden in principe beschouwd als annulering en zijn alleen mogelijk na toestemming van de verhuurder.

Annulering door de verhuurder

De verhuurder behoudt zich het recht voor het huurcontract onmiddellijk en zonder kosten te ontbinden in de volgende gevallen: 

- wanneer de betalingstermijnen worden overschreden
- wanneer de overeengekomen huursom niet juist is
- wanneer de huurvoorwaarden niet of onvolledig worden nagekomen Bij overmacht (staking, brand, natuurrampen, ziekte of overlijden) kan de verhuurder gedwongen worden een reservering te annuleren.
De reeds betaalde huursom zal worden terugbetaald, exclusief de kosten van de annuleringsverzekering en eventuele schade.

Aansprakelijkheid

Gedurende het verblijf in het vakantiehuis is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade aan het huis, de inventaris en andere toebehoren, zoals o.a. de garage, het tuinhuis en de tuin.
De huurder dient daarom over een zog. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren te beschikken.
De verhuurder is niet verplicht tot schadeloosstelling bij het voortijdig verlaten van het vakantiehuis.
De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of ongemakken, in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurders of anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden.
De huurder dient eventuele schade direct te melden aan de verhuurder.
*In verband met (bos)brand en daarbij uw eigen veiligheid, is het niet toegestaan op het terrein een open vuur te stoken, ook niet in een vuurkorf.
*Het is niet toegestaan om binnenshuis te roken. Buiten roken alleen op het voor- en achterterras, niet in het bos in verband met bosbrand.
*Barbequen is alleen toegestaan op het voor- en achterterras.
*Vanwege de septic-tank mogen er in het toilet geen andere artikelen dan w.c.-papier worden weggespoeld.
*Het is niet toegestaan om de instellingen van de elektrische kachels in de woonkamer te wijzigen en deze kachels te gebruiken.
*Bij het stoken van de open haard dient ter voorkoming van brand het haardscherm te worden gebruikt.
*Bij het stoken van de open haard dient de klep in het rookkanaal open gezet te worden en naderhand weer gesloten te worden.
*Bij matige tot harde wind mag het zonnescherm aan de voorzijde van het huis niet gebruikt worden.
*Gebruik de airco bij voorkeur gedurende de daluren van de elektriciteit, dit is ’s middags van 1 tot 4 uur.